Công nghệ lọc không khí nanoe

Công nghệ Nanoe™

Công nghệ Nanoe-G

Chất lượng Nhật Bản

Giải pháp điều hòa không khí

Giải pháp điều hòa không khí

Công nghệ lọc không khí nanoe

Công nghệ Nanoe™

Công nghệ Nanoe-G

Chất lượng Nhật Bản

Giải pháp điều hòa không khí

Giải pháp điều hòa không khí

Sản phẩm yêu thích

điều hòa không khí panasonic

Bạn cần giải pháp điều hòa tốt nhất cho công trình?

Bạn cần giải pháp điều hòa tốt nhất cho công trình?

Công trình tiêu biểu sử dụng điều hòa panasonic
Kho bạc nhà nước tại Hà Nội

Kho bạc nhà nước tại Hà Nội
(2017)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 2146kW

Trụ sở Vietnam Airlines

Trụ sở Vietnam Airlines tại Hà Nội
(2018)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 3100kW

Tổ hợp chung cư Aqua Bay

Tổ hợp chung cư Aqua Bay Hà Nội
(2018)

Kiểu dự án: Chung cư, Văn phòng
Hệ thống điều hòa: Mini FSV & FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 4.500kW

Sân bay Phù Cát

Sân bay Phù Cát – Bình Định
(2016)

Kiểu dự án: Nhà ga, Văn phòng
Hệ thống điều hòa: VRF FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 2.044kW

FLC Hạ Long

FLC Grand Hotel Hạ Long
(2017)

Kiểu dự án: Khách sạn
Hệ thống điều hòa: VRF FSV (Chống ăn mòn)
Tổng công suất lạnh: 2.900kW (36 tổ)

Khách sạn Green Đà Nẵng

Khách sạn Hòa Bình Green
Đà Nẵng (2016)

Kiểu dự án: Khách sạn, Resort
Hệ thống điều hòa: FSV-EX và Cục bộ thương mại
Tổng công suất lạnh: 15.000kW

Vinpearl Cửa Hội

Khách sạn Vinpearl Cửa Hội
(2016)

Kiểu dự án: Khách sạn, Resort
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.850kW

Tổ hợp chung cư Kenton Node - HCM

Tổ hợp chung cư Kenton Node
Hồ Chí Minh (2017)

Kiểu dự án: Chung cư, Văn phòng, TTTM
Hệ thống điều hòa: Multi
Tổng công suất lạnh: 5.000kW

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương
Hà Nội (2018)

Kiểu dự án: Văn phòng, Trung tâm nghiên cứu
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 501kW

Nhà hát Việt Bắc - Thái Nguyên

Nhà hát Việt Bắc – Thái Nguyên
(2017)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.050kW

Garden Hill - Hà Nội

Garden Hill – Hà Nội
(2017)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 2.170kW

Khách sạn Mường Thanh - Sông lam

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam
Tp. Vinh – Nghệ An(2012)

Kiểu dự án: Khách sạn
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 4.300kW

Bộ tổng tham mưu

Bộ Tổng Tham Mưu
(Hà Nội)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.690kW
 

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
(Lạng Sơn)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 2.170kW

Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc

Nhà máy Toyota
(Vĩnh Phúc)

Kiểu dự án: Nhà máy
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 510kW

Bệnh viện Nhân Tâm

Bệnh viện Nhân Tâm
(Hồ Chí Minh)

Kiểu dự án: Bệnh viện
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.850kW

Kho bạc nhà nước tại Hà Nội

Kho bạc nhà nước
Hà Nội (2017)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 2146kW

Trụ sở Vietnam Airlines

Trụ sở Vietnam Airlines
Hà Nội (2018)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 3100kW

Tổ hợp chung cư Aqua Bay

Tổ hợp chung cư Aqua Bay
Hà Nội (2018)

Kiểu dự án: Chung cư, Văn phòng
Hệ thống điều hòa: Mini FSV & FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 4.500kW

Sân bay Phù Cát

Sân bay Phù Cát – Bình Định
(2016)

Kiểu dự án: Nhà ga, Văn phòng
Hệ thống điều hòa: VRF FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 2.044kW

FLC Hạ Long

FLC Grand Hotel Hạ Long
(2017)

Kiểu dự án: Khách sạn
Hệ thống điều hòa: VRF FSV (Chống ăn mòn)
Tổng công suất lạnh: 2.900kW (36 tổ)

Khách sạn Green Đà Nẵng

Khách sạn Hòa Bình Green
Đà Nẵng (2016)

Kiểu dự án: Khách sạn, Resort
Hệ thống điều hòa: FSV-EX và Cục bộ thương mại
Tổng công suất lạnh: 15.000kW

Vinpearl Cửa Hội

Khách sạn Vinpearl Cửa Hội
(2016)

Kiểu dự án: Khách sạn, Resort
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.850kW

Tổ hợp chung cư Kenton Node - HCM

Tổ hợp CC Kenton Node
Hồ Chí Minh (2017)

Kiểu dự án: Chung cư, Văn phòng, TTTM
Hệ thống điều hòa: Multi
Tổng công suất lạnh: 5.000kW

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Viện vệ sinh dịch tễ TƯ
Hà Nội (2018)

Kiểu dự án: Văn phòng, Trung tâm nghiên cứu
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 501kW

Nhà hát Việt Bắc - Thái Nguyên

Nhà hát Việt Bắc
Thái Nguyên (2017)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.050kW

Garden Hill - Hà Nội

Garden Hill – Hà Nội
(2017)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 2.170kW

Khách sạn Mường Thanh - Sông lam

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam
Tp. Vinh – Nghệ An(2012)

Kiểu dự án: Khách sạn
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 4.300kW

Bộ tổng tham mưu

Bộ Tổng Tham Mưu
(Hà Nội)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.690kW
 

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
(Lạng Sơn)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 2.170kW

Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc

Nhà máy Toyota
(Vĩnh Phúc)

Kiểu dự án: Nhà máy
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 510kW

Bệnh viện Nhân Tâm

Bệnh viện Nhân Tâm
(Hồ Chí Minh)

Kiểu dự án: Bệnh viện
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.850kW

Kho bạc nhà nước tại Hà Nội

Kho bạc nhà nước
Hà Nội (2017)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 2146kW

Trụ sở Vietnam Airlines

Trụ sở Vietnam Airlines
Hà Nội (2018)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 3100kW

Tổ hợp chung cư Aqua Bay

Tổ hợp chung cư Aqua Bay
Hà Nội (2018)

Kiểu dự án: Chung cư, Văn phòng
Hệ thống điều hòa: Mini FSV & FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 4.500kW

Sân bay Phù Cát

Sân bay Phù Cát
Bình Định (2016)

Kiểu dự án: Nhà ga, Văn phòng
Hệ thống điều hòa: VRF FSV-EX
Tổng công suất lạnh: 2.044kW

FLC Hạ Long

FLC Grand Hotel Hạ Long
(2017)

Kiểu dự án: Khách sạn
Hệ thống điều hòa: VRF FSV (Chống ăn mòn)
Tổng công suất lạnh: 2.900kW (36 tổ)

Khách sạn Green Đà Nẵng

Khách sạn Hòa Bình Green
Đà Nẵng (2016)

Kiểu dự án: Khách sạn, Resort
Hệ thống điều hòa: FSV-EX và Cục bộ thương mại
Tổng công suất lạnh: 15.000kW

Vinpearl Cửa Hội

Khách sạn Vinpearl Cửa Hội
(2016)

Kiểu dự án: Khách sạn, Resort
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.850kW

Tổ hợp chung cư Kenton Node - HCM

Tổ hợp chung cư Kenton Node
Hồ Chí Minh (2017)

Kiểu dự án: Chung cư, Văn phòng, TTTM
Hệ thống điều hòa: Multi
Tổng công suất lạnh: 5.000kW

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương
Hà Nội (2018)

Kiểu dự án: Văn phòng, Trung tâm nghiên cứu
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 501kW

Nhà hát Việt Bắc - Thái Nguyên

Nhà hát Việt Bắc – Thái Nguyên
(2017)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.050kW

Garden Hill - Hà Nội

Garden Hill – Hà Nội
(2017)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 2.170kW

Khách sạn Mường Thanh - Sông lam

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam
Tp. Vinh – Nghệ An(2012)

Kiểu dự án: Khách sạn
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 4.300kW

Bộ tổng tham mưu

Bộ Tổng Tham Mưu
(Hà Nội)

Kiểu dự án: Văn phòng
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.690kW
 

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
(Lạng Sơn)

Kiểu dự án: Văn phòng, Hội trường
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 2.170kW

Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc

Nhà máy Toyota
(Vĩnh Phúc)

Kiểu dự án: Nhà máy
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 510kW

Bệnh viện Nhân Tâm

Bệnh viện Nhân Tâm
(Hồ Chí Minh)

Kiểu dự án: Bệnh viện
Hệ thống điều hòa: VRF FSV
Tổng công suất lạnh: 1.850kW